KONTAKT

Porozumienie Doktorantów Uczelni Technicznych
Kontakt: pdut@krd.edu.pl

Przewodnicząca
mgr inż. Anna Kuś
Kontakt: anna.kus@pwr.edu.pl

Wiceprzewodnicząca
mgr inż. Jolanta Krupa
Kontakt: jolanta.krupa@agh.edu.pl

Sekretarz
mgr inż. Maciej Jasiński
Kontakt: maciej.jasinski@pg.edu.pl