IDENTYFIKACJA WIZUALNA

Budowa znaku graficznego Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych bazuje na pierwszych literach stanowiących skrót pełnej nazwy porozumienia. Czcionka użyta do skrótu PDUT – mokoto.

Litery wpisane są w kształt koła zębatego pod konturem tworzącym kształt granic Polski. Kształt tworzący granice Polski nawiązuje do zrzeszenia członków porozumienia, którzy reprezentują Uczelnie Techniczne z całego kraju. Koło zębate ma na celu wskazać na technikę i technologię, które są tematem przewodnim Uczelni Technicznych. Poniżej koła zębatego widnieje pełna nazwa porozumienia pisana czcionką montserrat. Kolorystyka znaku nawiązuje do członków tworzących porozumienie. Kolor różowo-fioletowy – kobiety, kolor granatowy – mężczyźni. Logotyp występuje w wersji podstawowej (załącznik: logotyp-podstawowy) oraz w wersji poziomej (załącznik: logotyp – poziomy).

Minimalna wielkość logotypu ustalana jest w celu uniknięcia błędu projektowego, czego skutkiem może być nieczytelność logotypu. Konstrukcja logotypu wskazuje, że operacja proporcjonalnego pomniejszania znaku, warunkuje, że wysokość znaku nie może być mniejsza niż 16 mm.

Kolory zastosowane w logotypie mogą być w kilku wersjach, które umożliwiają reprodukcję w różnych systemach poligraficznych. Logotyp można stosować w wersji oryginalnej oraz w wersji jednokolorowej: kolor czarny, biały, granatowy, fioletowy (załącznik: rekomendacje + kolorystyka). Zastrzega się możliwość dostosowania koloru logotypu odnośnie akcji tematycznych tylko i wyłącznie po akceptacji Zarządu. Intensywność kolorów powinna być większa niż 50%.

Niewłaściwie stosowanie logotypu, to takie, które narusza wyżej ustalone zasady. Nie dopuszcza się niewłaściwego stosowania kolorów niż wyżej ustalone. Nie dopuszcza się także zmiany proporcji i ułożenia poszczególnych elementów logotypu.

Podmiot korzystający z logotypu „PDUT” jest obowiązany do stosowania warunków graficznych logo (proporcje wymiarów, kolorystyka, rozmieszczenie elementów, tło, itp.).

Pobranie logo „PDUT” udostępnionego na niniejszej stronie jest równoznaczne z akceptacją „Zasad stosowania logotypu PDUT”.

PDUT zastrzega sobie prawo kontrolowania korzystania z logo oraz żądania natychmiastowego zaprzestania korzystania z logo w przypadku stwierdzenia naruszenia niniejszych zasad korzystania z logo lub praw własności.

Logo „PDUT” udostępnia się do wykorzystania bezpłatnie.

-> LOGOTYPY DO POBRANIA <-

  
RGB15,45,82RGB138, 19, 130
CMYK82%, 45%, 0%, 68%CMYK0%, 86%, 6%, 46%
HSV213°, 82%, 32%HSV305°, 86%, 54%
HSL213°, 69%, 19%HSL305°, 76%, 31%
HEX#0f2d52HEX#8b1381  
  
RGB255, 255, 255RGB0, 0, 0
CMYK0%, 0%, 0%, 0%CMYK0, 0, 0, 100%
HSV0°, 0%, 100%HSV0°, 0%, 0%
HSL0°, 0%, 100%HSL0°, 0%, 0%
HEX#ffffffHEX#000000