KONTAKT

Porozumienie Doktorantów Uczelni Technicznych

E-mail: pdut@krd.edu.pl

mgr inż. Aleksandra Pawlak
Przewodnicząca

Kontakt: aleksandra.ar.pawlak@doctorate.put.poznan.pl

mgr inż. Piotr Golonko
Wiceprzewodniczący

Kontakt: p.golonko@doktoranci.pb.edu.pl

mgr inż. Adam Olszewski
Sekretarz

Kontakt: Adam.Olszewski@pg.edu.pl