KONTAKT

Porozumienie Doktorantów Uczelni Technicznych

E-mail: pdut@krd.edu.pl

mgr inż. Anna Kuś
Przewodnicząca

Kontakt: anna.kus@pwr.edu.pl

mgr inż. Jolanta Krupa
Wiceprzewodnicząca

Kontakt: j.krupa@samorzad.agh.edu.pl

mgr inż. Maciej Jasiński
Sekretarz

Kontakt: maciej.jasinski@pg.edu.pl