W miniony weekend odbył się LIX Zjazd Zwyczajny Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych na Politechnice Łódzkiej. Spotkanie zgromadziło liczne grono doktorantów z różnych uczelni technicznych, by poruszyć ważne tematy związane z życiem akademickim.

Podczas zjazdu mieliśmy przyjemność wysłuchać inspirujących wystąpień gości: Rektora Politechniki Łódzkiej prof. dr hab. inż. Krzysztofa Jóźwika, Prorektora ds. Nauki prof. dr hab. inż. Łukasza Albrechta oraz Dyrektora Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej dr hab. inż. Agnieszki Ruppert, prof. uczelni.

Panel merytoryczny przeprowadzony przez Pełnomocnika ds rzetelności naukowej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu – dr Agnieszkę Raubo obfitował w zagadnienia związane z filarami nierzetelności w pracy naukowej. Szeroko omówiliśmy pojęcie autoplagiatu w aspekcie regulacji etyczno-prawnych oraz ujęciu praktycznym.

Podjęliśmy również żywą dyskusję rozpoczętą na ostatnim zjeździe, dotyczącą umiędzynarodowienia społeczności akademickiej. Panel poprowadziła mgr inż. Julia Milewicz (Politechnika Poznańska), a wystąpili w nim: mgr inż. Maciej Nielipiński (Politechnika Łódzka), mgr inż. Damian Płóciennik (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie) oraz mgr Weronika Klecel (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego).

Obrady wewnętrzne pozwoliły nam również na podsumowanie dotychczasowej działalności PDUT oraz omówienie planów na przyszłość.

Zjazd zakończyliśmy wizytą w kompleksie EC1 Łódź – Miasto Kultury, będącą inspirującym spotkanie bogactwa dziedzictwa przemysłowego z nowoczesną sztuką i technologią.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział oraz zaangażowanie. Serdeczne podziękowania składamy również Samorządowi Doktorantów Politechniki Łódzkiej za współorganizację zjazdu.