O ORGANIZACJI

Rada Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych

Radę tworzą Przedstawiciele każdej Uczelni (tzw. Delegaci – po 1 osobie z każdej Uczelni zrzeszonej w Porozumieniu). Jest ona organem uchwałodawczym i podejmuje decyzje dotyczące kierunków działania Porozumienia, jego bieżącego funkcjonowania oraz wyborów pozostałych jego organów.

Obecnie Porozumienie Doktorantów Uczelni Technicznych tworzy 22 Uczelni:

 1. Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie
 2. Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
 3. Politechnika Morska w Szczecinie
 4. Politechnika Białostocka
 5. Politechnika Bydgoska
 6. Politechnika Częstochowska
 7. Politechnika Gdańska
 8. Politechnika Koszalińska
 9. Politechnika Krakowska
 10. Politechnika Lubelska
 11. Politechnika Łódzka
 12. Politechnika Opolska
 13. Politechnika Poznańska
 14. Politechnika Rzeszowska
 15. Politechnika Śląska
 16. Politechnika Świętokrzyska
 17. Politechnika Warszawska
 18. Politechnika Wrocławska
 19. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 20. Uniwersytet Technologiczno – Humanistyczny w Radomiu
 21. Wojskowa Akademia Techniczna
 22. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie