O ORGANIZACJI

Rada Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych

Radę tworzą Przedstawiciele każdej Uczelni (tzw. Delegaci – po 1 osobie z każdej Uczelni zrzeszonej w Porozumieniu). Jest ona organem uchwałodawczym i podejmuje decyzje dotyczące kierunków działania Porozumienia, jego bieżącego funkcjonowania oraz wyborów pozostałych jego organów.

Obecnie Porozumienie tworzy 20 Uczelni o profilu technicznym:

 • Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie
 • Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
 • Akademia Morska w Szczecinie
 • Politechnika Białostocka
 • Politechnika Częstochowska
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Koszalińska
 • Politechnika Krakowska
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Opolska
 • Politechnika Poznańska
 • Politechnika Rzeszowska
 • Politechnika Śląska
 • Politechnika Świętokrzyska
 • Politechnika Warszawska
 • Politechnika Wrocławska
 • Uniwersytet Technologiczno – Humanistyczny w Radomiu
 • Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy w Bydgoszczy
 • Wojskowa Akademia Techniczna
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie