PATRONATY

Porozumienie Doktorantów Uczelni Technicznych w łatwy sposób jest w stanie dotrzeć do środowiska doktorantów większości uczelni technicznych w Polsce. Aby uzyskać patronat organizacji należy przesłać na adres mailowy następujące informacje o wydarzeniu:
• Data i czas
• Organizator
• Przewidywana liczba uczestników
• Inne Patronaty
• Krótki opis