17 grudnia 2020 roku odbył się Zjazdu Wyborczego Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych. Z uwagi na okoliczności pandemii COVID-19 spotkanie przeprowadzono z użyciem środków porozumiewania się na odległość. Podczas obrad delegatów i obserwatorów, sprawozdanie z działalności za kadencję 2020 przedstawił mgr inż Adam Zwoliński. Kolejnym punktem była prezentacja kandydatek i kandydata do nowego Zarządu. W głosowaniu tajnym Rada Porozumienia jednogłośnie poparła przedstawione kandydatury. Poniżej publikujemy skład Zarządu na kadencję 2021:

Przewodnicząca
mgr inż Anna Kuś
Politechnika Wrocławska

Wiceprzewodnicząca
mgr inż. Jolanta Krupa
Akademia Górniczo-Hutnicza

Sekretarz
mgr inż. Maciej Jasiński
Politechnika Gdańska