PATRONATY

Porozumienie Doktorantów Uczelni Technicznych w łatwy sposób jest w stanie dotrzeć do środowiska doktorantów większości uczelni technicznych w Polsce. Aby uzyskać patronat organizacji należy przesłać na adres mailowy (pdut@krd.edu.pl) następujące informacje o wydarzeniu:
• Data i czas
• Organizator
• Przewidywana liczba uczestników
• Inne Patronaty
• Krótki opis

Uzyskanie patronatu PDUT wiążę się z umieszczeniem logotypu organizacji na materiałach promocyjnych wydarzenia oraz zastosowanie się do zasad identyfikacji wizualnej Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych