W dniach 30-31 sierpnia odbył się w Bydgoszczy zjazd Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych. Aktywnie uczestniczyli w nim członkowie naszego porozumienia – Anna Kuś (Przewodnicząca PDUT) oraz Maciej Jasiewicz (Sekretarz PDUT). Nie było to miejsce przypadkowe – 1 września swoją działalność rozpoczęła Politechnika Bydgoska.
Podczas posiedzeń dyskutowano nad nadchodzącą ewaluacją pracowników i jednostek naukowych oraz bieżącą sytuacją uczelni technicznych. Forum Uczelni Technicznych zaprezentował również prowadzone działania na rzecz zdrowia psychicznego studentów. Dziękujemy za spotkanie i życzymy Politechnice Bydgoskiej wszystkiego co najlepsze!