WŁADZE STATUTOWE

KADENCJA 2024

mgr inż. Kamil Kucharski
Przewodniczący

Kontakt:
kamil.kucharski@krd.edu.pl

Uczelnia:
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

mgr inż. Ignacy
Rogoń
Wiceprzewodniczący

Kontakt:
ignacy.rogon@krd.edu.pl

Uczelnia:
Politechnika Gdańska

mgr inż. Adriana Dowbysz
Sekretarz

Kontakt:
adriana.dowbysz@krd.edu.pl

Uczelnia:
Politechnika Białostocka

Archiwum


KADENCJA 2023

Przewodniczący
mgr inż. Kamil Kucharski
Uczelnia: Politechnika Rzeszowska

V-ce Prze­wod­ni­cząca
mgr inż. Anna Tomaszewska
Uczelnia: Politechnika Białostocka

Sekretarz
mgr inż. Jakub Zielonka
Uczelnia: Politechnika Krakowska

KADENCJA 2022

Przewodnicząca
mgr inż. Aleksandra Pawlak
Uczelnia: Politechnika Poznańska

V-ce Prze­wod­ni­czący
mgr inż. Piotr Golonko
Uczelnia: Politechnika Białostocka

Sekretarz
mgr inż. Adam Olszewski
Uczelnia: Politechnika Gdańska


KADENCJA 2021

Przewodnicząca
mgr inż. Anna Kuś
Uczelnia: Politechnika Wrocławska

V-ce Prze­wod­ni­cząca
mgr inż. Jolanta Krupa
Uczelnia: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Sekretarz
mgr inż. Maciej Jasiński
Uczelnia: Politechnika Gdańska

KADENCJA 2020

Przewodniczący
mgr inż. Adam Zwoliński
Uczelnia: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

V-ce Prze­wod­ni­czący
mgr inż. Andrzej Manujło
Uczelnia: Politechnika Warszawska

Sekretarz
mgr inż. Kamil Wilk
Uczelnia: Politechnika Gdańska

KADENCJA 2019

Przewodniczący
mgr inż. Łukasz Lis
Uczelnia: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

V-ce Prze­wod­ni­czący
mgr inż. Bartosz Trawiński
Uczelnia: Politechnika Gdańska

Sekretarz
mgr inż. Wojciech Łabuński
Uczelnia: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

KADENCJA 2018

Prze­wod­ni­cząca
mgr inż. Angela Andrzejewska
Uczelnia: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

V-ce Prze­wod­ni­czący
mgr inż. Konrad Kluwak
Uczelnia: Politechnika Wrocławska

Sekre­tarz
mgr inż. Agata Nowak
Uczelnia: Politechnika Krakowska

KADENCJA 2017

Prze­wod­ni­czący
mgr inż. Mateusz Ficek
Uczelnia: Politechnika Gdańska

V-ce Prze­wod­ni­czący
mgr inż. Wojciech Sajdak
Uczelnia: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Sekre­tarz
mgr inż. Angela Andrzejewska
Uczelnia: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

KADENCJA 2016

Prze­wod­ni­czący
mgr inż. Łukasz Krzyśko
Uczelnia: Politechnika Koszalińska

V-ce Prze­wod­ni­cząca
mgr inż. Katarzyna Falkowicz
Uczelnia: Politechnika Lubelska

Sekre­tarz
mgr inż. Magdalena Kijek
Uczelnia: Woj­sko­wa Aka­de­mia Techniczna

KADENCJA 2015

Prze­wod­ni­cząca
mgr inż. Adrianna Tar­now­ska
Uczelnia: Politechnika Warszawska

V-ce Prze­wod­ni­cząca
mgr inż. Justyna Kujaw­ska
Uczelnia: Politechnika Lubelska

Sekre­tarz
mgr inż. Piotr Budzisz
Uczelnia: Politechnika Gdańska

KADENCJA 2014

Prze­wod­ni­cząca
mgr inż. Alek­san­dra Szre­niawa – Sztaj­nert
Uczelnia: Politechnika Gdańska

V-ce Prze­wod­ni­czący
mgr inż. Michał Zię­tala
Uczelnia: Woj­sko­wa Aka­de­mia Techniczna

Sekre­tarz
mgr inż. Dorota Jezio­rowska
Uczelnia: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

KADENCJA 2012/2013

Prze­wod­ni­czący
mgr inż. Sła­wo­mir Łapiń­ski
Uczelnia: Politechnika Warszawska

V-ce Prze­wod­ni­cząca
mgr inż. Monika Kulisz
Uczelnia: Politechnika Lubelska

Sekre­tarz
mgr inż. Alek­san­dra Szre­niawa – Sztaj­nert
Uczelnia: Politechnika Gdańska

KADENCJA 2011/2012

Prze­wod­ni­cząca
mgr inż. Agnieszka Kacz­ma­rek
Uczelnia: Politechnika Gdańska

Sekre­tarz
mgr inż. Dariusz Szy­bicki
Uczelnia: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Peł­no­moc­nik ds Pro­mo­cji
mgr inż. Agnieszka Kro­czek
Uczelnia: Politechnika Śląska

Peł­no­moc­nik ds. Roz­woju PDUT o nowe uczel­nie
mgr inż. Monika Kulisz
Uczelnia: Politechnika Lubelska

KADENCJA 2010/2011

Prze­wod­ni­czący
mgr inż. Mar­cin Mroncz
Uczelnia: Politechnika Śląska

Sekre­tarz
mgr inż. Dawid Mar­ci­nek
Uczelnia: Politechnika Krakowska

KADENCJA 2009/2010

Prze­wod­ni­czący
mgr inż. Paweł Maślak
Uczelnia: Politechnika Wrocławska

Sekre­tarz
mgr inż. Jacek Pio­trow­ski
Uczelnia: Politechnika Warszawska

KADENCJA 2008/2009

Prze­wod­ni­czący
mgr inż. Piotr Grzy­bow­ski
Uczelnia: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Sekre­tarz
mgr inż. Piotr Koza
Uczelnia: Politechnika Warszawska