Dziękujemy za udział w kolejnym Zjeździe Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych!
Na spotkaniu w dniu 8.06.2021 udało nam się poruszyć kwestie:
📍ankietyzacji doktorantów wdrożeniowych
📍oceny śródokresowej
📍promocji samorządów zrzeszonych w PDUT
📍regulaminów i statutów obowiązujących na uczelniach
Padło również wiele ciekawych praktyk i pomysłów dotyczących prac samorządów i ich współpracy z władzami uczelni.
Bardzo dziękujemy za uczestnictwo i mamy nadzieję, że już nie długo spotkamy się stacjonarnie!