Dziękujemy za udział w pierwszym zjeździe przedstawicieli PDUT w tym roku!

Dnia 16 lutego odbyło się posiedzenie w formie zdalnej, na którym:

☑️ powołano pełnomocnika ds. mediów i promocji – została nim mgr inż. Julia Milewicz z Politechniki Poznańskiej

☑️ omówiono sprawy bieżące, w tym: realizację bazy wiedzy i usług, plan przyjęcia nowych uczelni do Porozumienia oraz ideę pełnomocnika ds. studiów doktoranckich

☑️ przedstawiono wstępny harmonogram zjazdów stacjonarnych Porozumienia – odbędą się one kolejno na Politechnice Białostockiej, Politechnice Gdańskiej i Politechnice Poznańskiej.

Ponadto do 2 marca można przesyłać propozycje zmian w statucie Porozumienia, który będzie w najbliższym czasie aktualizowany.

Do zobaczenia na kolejnych spotkaniach!