W Gdańsku w dniach 15-16 września odbył się Zjazd Zwyczajny w ramach L Posiedzenia PDUT.

👩‍💼 W trakcie obrad w oryginalnym Centrum Konferencyjnym „Luwr” na Politechnika Gdańska omówiono propozycje zmian w statucie PDUT, a także przeprowadzono dyskusje na temat działań prodoktoranckich, na przykładach Politechniki Rzeszowskiej i Politechniki Gdańskiej.

🎂 W przerwie, z okazji jubileuszu PDUT, na obradujących czekała niespodzianka – pyszny tort i nie tylko 🎉Po zakończeniu zjazdu PDUT rozpoczął się Zjazd Nadzwyczajny Krajowa Reprezentacja Doktorantów, połączony z III Otwartym Posiedzeniem Zarządu KRD.

Serdecznie dziękujemy Samorząd Doktorantów Politechniki Gdańskiej oraz Krajowa Reprezentacja Doktorantów za owocną współpracę podczas organizacji tego wydarzenia, a wszystkim uczestnikom zjazdu PDUT za wspaniałą atmosferę i sprawne przeprowadzenie obrad 💜💛🖤