POROZUMIENIE DOKTORANTÓW UCZELNI TECHNICZNYCH

Cele

Cele PDUT to: wymiana informacji i doświadczeń,reprezentowanie zrzeszonych środowisk doktorantów uczelni technicznych, realizowanie wspólnych przedsięwzięć naukowych i kulturalnych, podejmowanie współpracy z organizacjami doktoranckimi.

Historia

Porozumienie zawiązane zostało z inicjatywy doktorantów Politechniki Gdańskiej w dniu 19 kwietnia 2008 roku. Na Zjeździe założycielskim Statut Porozumienia podpisali Przedstawiciele 9 uczelni technicznych.

Zjazdy

Zjazdy PDUT to przestrzeń do : realizacji statutowych celów Porozumienia, poznania i integracji środowiska doktorantów uczelni technicznych, wymiany doświadczeń oraz wiedzy, szkoleń, wypracowania wspólnego stanowiska w określonych tematach dotyczących doktorantów uczelni technicznych