KONTAKT

Porozumienie Doktorantów Uczelni Technicznych

E-mail: pdut@krd.edu.pl

mgr inż. Kamil Kucharski
Przewodniczący

Kontakt:
kamil.kucharski@krd.edu.pl

Uczelnia:
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

mgr inż. Anna Tomaszewska
Wiceprzewodnicząca

Kontakt:
anna.tomaszewska@sd.pb.edu.pl

Uczelnia:
Politechnika Białostocka

mgr inż. Jakub Zielonka
Sekretarz

Kontakt:
jakub.zielonka@doktorant.pk.edu.pl

Uczelnia:
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki