KONTAKT

Porozumienie Doktorantów Uczelni Technicznych

E-mail: pdut@krd.edu.pl

mgr inż. Kamil Kucharski
Przewodniczący

Kontakt:
kamil.kucharski@krd.edu.pl

Uczelnia:
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

mgr inż. Ignacy Rogoń
Wiceprzewodniczący

Kontakt:
ignacy.rogon@krd.edu.pl

Uczelnia:
Politechnika Gdańska

mgr inż. Adriana Dowbysz
Sekretarz

Kontakt:
adriana.dowbysz@krd.edu.pl

Uczelnia:
Politechnika Białostocka