W dniach 13-15 października odbył się LV Zjazd Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych w Politechnika Gdańska.

Podczas obrad zostały poruszone bieżące tematy, z którymi aktualnie zmagają się doktoranci Uczelni Technicznych. Zakres dyskusji środowiskowej obejmował takie wątki jak: warunki rekrutacji do szkół doktorskich i ich częstotliwość oraz wynagrodzenia doktorantów do momentu złożenia rozprawy doktorskiej. Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk między reprezentantami samorządów z pewnością prowadzi do realnego wspierania rozwoju kształcenia w Szkołach Doktorskich Uczelni członkowskich. W ramach poszerzania horyzontów badawczych, po obradach, uczestnicy Zjazdu zwiedzili Centrum Kompetencji STOS Politechniki Gdańskiej.

Z tego miejsca, pragniemy szczególnie podziękować rektorowi prof. dr hab. inż. Krzysztofowi Wilde i dyrektorowi Szkoły Doktorskiej prof. dr hab. inż. Michałowi Mrozowskiemu, za obecność i nieocenione, merytoryczne wsparcie środowiska doktorantów Uczelni Technicznych.

Dziękujemy również gospodarzom naszego wydarzenia Samorząd Doktorantów Politechniki Gdańskiej, Przewodniczącemu Ignacy Rogoń oraz jego członkom Adam Olszewski i Jakub Baczyński-Keller.

I przede wszystkim Wam, drodzy członkowie PDUT, razem możemy więcej!