AKTUALNOŚCI

Aktualności

Zjazd Nadzwyczajny w ramach XLVIII Posiedzenia PDUT

Dziękujemy za udział w pierwszym zjeździe przedstawicieli PDUT w tym roku!

Dnia 16 lutego odbyło się posiedzenie w formie zdalnej, na którym:

☑️ powołano pełnomocnika ds. mediów i promocji – została nim mgr inż. Julia Milewicz z Politechniki Poznańskiej

☑️ omówiono sprawy bieżące, w tym: realizację bazy wiedzy i usług, plan przyjęcia nowych uczelni do Porozumienia oraz ideę pełnomocnika ds. studiów doktoranckich

☑️ przedstawiono wstępny harmonogram zjazdów stacjonarnych Porozumienia – odbędą się one kolejno na Politechnice Białostockiej, Politechnice Gdańskiej i Politechnice Poznańskiej.

Ponadto do 2 marca można przesyłać propozycje zmian w statucie Porozumienia, który będzie w najbliższym czasie aktualizowany.

Do zobaczenia na kolejnych spotkaniach!

Aktualności

Zjazd Wyborczy 3-5 grudnia 2021

Serdecznie zapraszamy na stacjonarny Zjazd Wyborczy, który odbędzie się na Politechnika Wrocławska w dniach 3-5 grudnia 2021

Karty zgłoszeniowe znajdziecie w zaproszeniach, które przekazaliśmy do Waszych samorządów.

Zgodnie z harmonogramem, na Wasze zgłoszenia czekamy do 19.11.2021.

Kandydaci do organów jednoosobowych mogą zgłaszać swoje kandydatury wraz CV i propozycją działań na kadencję 2022 do 26.11.2021.

Do zobaczenia!

Aktualności

Przedstawiciele PDUT na Konferencji Rektorów Uczelni Technicznych

W dniach 30-31 sierpnia odbył się w Bydgoszczy zjazd Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych. Aktywnie uczestniczyli w nim członkowie naszego porozumienia – Anna Kuś (Przewodnicząca PDUT) oraz Maciej Jasiewicz (Sekretarz PDUT). Nie było to miejsce przypadkowe – 1 września swoją działalność rozpoczęła Politechnika Bydgoska.
Podczas posiedzeń dyskutowano nad nadchodzącą ewaluacją pracowników i jednostek naukowych oraz bieżącą sytuacją uczelni technicznych. Forum Uczelni Technicznych zaprezentował również prowadzone działania na rzecz zdrowia psychicznego studentów. Dziękujemy za spotkanie i życzymy Politechnice Bydgoskiej wszystkiego co najlepsze!

Aktualności

XLV Zjazd PDUT

Dziękujemy za udział w kolejnym Zjeździe Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych!
Na spotkaniu w dniu 8.06.2021 udało nam się poruszyć kwestie:
📍ankietyzacji doktorantów wdrożeniowych
📍oceny śródokresowej
📍promocji samorządów zrzeszonych w PDUT
📍regulaminów i statutów obowiązujących na uczelniach
Padło również wiele ciekawych praktyk i pomysłów dotyczących prac samorządów i ich współpracy z władzami uczelni.
Bardzo dziękujemy za uczestnictwo i mamy nadzieję, że już nie długo spotkamy się stacjonarnie!

Aktualności

Życzenia Wielkanocne

Drogie Doktorantki i Doktoranci,

W nadchodzące Święta Wielkiej Nocy chcemy życzyć Wam wiele radości i zdrowia. Niech będzie to czas spokoju, odpoczynku i nadziei.

Aktualności

XLIV Zjazd Porozumienia

W dniu 16 marca 2021 o godzinie 17.00 rozpoczął się pierwszy w tym roku zjazd Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych.
Podczas posiedzenia nie zabrakło dyskusji nad najważniejszym tematem dotyczącym doktorantów szkół doktorskich – oceną śródokresową. Na podstawie zebranych w ankiecie odpowiedzi omawialiśmy sposoby weryfikacji osiągnięć doktorantów w pierwsze dwa lata ich działalności w różnych ośrodkach akademickich dzieląc się uwagami i spostrzeżeniami.

Dodatkowo, zarząd PDUT zaproponował model promocji samorządów doktorantów zrzeszonych w porozumienie w mediach społecznościowych. Akcja ma za zadanie propagowanie dobrych praktyk oraz przekazanie podstawowych informacji o doktorantach na zaprzyjaźnionych uczelniach.

Na zjeździe poruszono także pomysł ankietyzacji doktorantów wdrożeniowych – ich zadowolenie z realizowanego projektu oraz wpływ jaki ma realizacja doktoratów na ich karierę zawodową.

Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo w zjeździe !

Aktualności

Nowy Zarząd PDUT na kadencję 2021

17 grudnia 2020 roku odbył się Zjazdu Wyborczego Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych. Z uwagi na okoliczności pandemii COVID-19 spotkanie przeprowadzono z użyciem środków porozumiewania się na odległość. Podczas obrad delegatów i obserwatorów, sprawozdanie z działalności za kadencję 2020 przedstawił mgr inż Adam Zwoliński. Kolejnym punktem była prezentacja kandydatek i kandydata do nowego Zarządu. W głosowaniu tajnym Rada Porozumienia jednogłośnie poparła przedstawione kandydatury. Poniżej publikujemy skład Zarządu na kadencję 2021:

Przewodnicząca
mgr inż Anna Kuś
Politechnika Wrocławska

Wiceprzewodnicząca
mgr inż. Jolanta Krupa
Akademia Górniczo-Hutnicza

Sekretarz
mgr inż. Maciej Jasiński
Politechnika Gdańska