AKTUALNOŚCI

Aktualności

XLIV Zjazd Porozumienia

W dniu 16 marca 2021 o godzinie 17.00 rozpoczął się pierwszy w tym roku zjazd Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych.
Podczas posiedzenia nie zabrakło dyskusji nad najważniejszym tematem dotyczącym doktorantów szkół doktorskich – oceną śródokresową. Na podstawie zebranych w ankiecie odpowiedzi omawialiśmy sposoby weryfikacji osiągnięć doktorantów w pierwsze dwa lata ich działalności w różnych ośrodkach akademickich dzieląc się uwagami i spostrzeżeniami.

Dodatkowo, zarząd PDUT zaproponował model promocji samorządów doktorantów zrzeszonych w porozumienie w mediach społecznościowych. Akcja ma za zadanie propagowanie dobrych praktyk oraz przekazanie podstawowych informacji o doktorantach na zaprzyjaźnionych uczelniach.

Na zjeździe poruszono także pomysł ankietyzacji doktorantów wdrożeniowych – ich zadowolenie z realizowanego projektu oraz wpływ jaki ma realizacja doktoratów na ich karierę zawodową.

Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo w zjeździe !

Aktualności

Nowy Zarząd PDUT na kadencję 2021

17 grudnia 2020 roku odbył się Zjazdu Wyborczego Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych. Z uwagi na okoliczności pandemii COVID-19 spotkanie przeprowadzono z użyciem środków porozumiewania się na odległość. Podczas obrad delegatów i obserwatorów, sprawozdanie z działalności za kadencję 2020 przedstawił mgr inż Adam Zwoliński. Kolejnym punktem była prezentacja kandydatek i kandydata do nowego Zarządu. W głosowaniu tajnym Rada Porozumienia jednogłośnie poparła przedstawione kandydatury. Poniżej publikujemy skład Zarządu na kadencję 2021:

Przewodnicząca
mgr inż Anna Kuś
Politechnika Wrocławska

Wiceprzewodnicząca
mgr inż. Jolanta Krupa
Akademia Górniczo-Hutnicza

Sekretarz
mgr inż. Maciej Jasiński
Politechnika Gdańska