WŁADZE STATUTOWE

KADENCJA 2021

mgr inż. Anna Kuś
Przewodnicząca

Kontakt: anna.kus@pwr.edu.pl

Zainteresowania naukowe: Możliwości wytwarzania struktury amorficznej stopów metali na osnowie kobaltu. Technologie wytwórcze, np. cold spray, wydruk 3D. Badania właściwości amorficznych proszków metali np. badania właściwości mechanicznych przy wykorzystaniu nanoindentacji.

mgr inż. Jolanta Krupa
Wiceprzewodnicząca

Kontakt: j.krupa@samorzad.agh.edu.pl

Zainteresowania naukowe: tribologia, badania wytrzymałości zmęczeniowej przeciwzużyciowych powłok poddawanych obciążeniu udarowemu.

mgr inż. Maciej Jasiński
Sekretarz

Kontakt: maciej.jasinski@pg.edu.pl

Zainteresowania naukowe: inżynieria mikrofalowa i antenowa, filtry mikrofalowe

Archiwum


KADENCJA 2020

Przewodniczący
mgr inż. Adam Zwoliński
Uczelnia: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

V-ce Prze­wod­ni­czący
mgr inż. Andrzej Manujło
Uczelnia: Politechnika Warszawska

Sekretarz
mgr inż. Kamil Wilk
Uczelnia: Politechnika Gdańska

KADENCJA 2019

Przewodniczący
mgr inż. Łukasz Lis
Uczelnia: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

V-ce Prze­wod­ni­czący
mgr inż. Bartosz Trawiński
Uczelnia: Politechnika Gdańska

Sekretarz
mgr inż. Wojciech Łabuński
Uczelnia: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

KADENCJA 2018

Prze­wod­ni­cząca
mgr inż. Angela Andrzejewska
Uczelnia: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

V-ce Prze­wod­ni­czący
mgr inż. Konrad Kluwak
Uczelnia: Politechnika Wrocławska

Sekre­tarz
mgr inż. Agata Nowak
Uczelnia: Politechnika Krakowska

KADENCJA 2017

Prze­wod­ni­czący
mgr inż. Mateusz Ficek
Uczelnia: Politechnika Gdańska

V-ce Prze­wod­ni­czący
mgr inż. Wojciech Sajdak
Uczelnia: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Sekre­tarz
mgr inż. Angela Andrzejewska
Uczelnia: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

KADENCJA 2016

Prze­wod­ni­czący
mgr inż. Łukasz Krzyśko
Uczelnia: Politechnika Koszalińska

V-ce Prze­wod­ni­cząca
mgr inż. Katarzyna Falkowicz
Uczelnia: Politechnika Lubelska

Sekre­tarz
mgr inż. Magdalena Kijek
Uczelnia: Woj­sko­wa Aka­de­mia Techniczna

KADENCJA 2015

Prze­wod­ni­cząca
mgr inż. Adrianna Tar­now­ska
Uczelnia: Politechnika Warszawska

V-ce Prze­wod­ni­cząca
mgr inż. Justyna Kujaw­ska
Uczelnia: Politechnika Lubelska

Sekre­tarz
mgr inż. Piotr Budzisz
Uczelnia: Politechnika Gdańska

KADENCJA 2014

Prze­wod­ni­cząca
mgr inż. Alek­san­dra Szre­niawa – Sztaj­nert
Uczelnia: Politechnika Gdańska

V-ce Prze­wod­ni­czący
mgr inż. Michał Zię­tala
Uczelnia: Woj­sko­wa Aka­de­mia Techniczna

Sekre­tarz
mgr inż. Dorota Jezio­rowska
Uczelnia: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

KADENCJA 2012/2013

Prze­wod­ni­czący
mgr inż. Sła­wo­mir Łapiń­ski
Uczelnia: Politechnika Warszawska

V-ce Prze­wod­ni­cząca
mgr inż. Monika Kulisz
Uczelnia: Politechnika Lubelska

Sekre­tarz
mgr inż. Alek­san­dra Szre­niawa – Sztaj­nert
Uczelnia: Politechnika Gdańska

KADENCJA 2011/2012

Prze­wod­ni­cząca
mgr inż. Agnieszka Kacz­ma­rek
Uczelnia: Politechnika Gdańska

Sekre­tarz
mgr inż. Dariusz Szy­bicki
Uczelnia: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Peł­no­moc­nik ds Pro­mo­cji
mgr inż. Agnieszka Kro­czek
Uczelnia: Politechnika Śląska

Peł­no­moc­nik ds. Roz­woju PDUT o nowe uczel­nie
mgr inż. Monika Kulisz
Uczelnia: Politechnika Lubelska

KADENCJA 2010/2011

Prze­wod­ni­czący
mgr inż. Mar­cin Mroncz
Uczelnia: Politechnika Śląska

Sekre­tarz
mgr inż. Dawid Mar­ci­nek
Uczelnia: Politechnika Krakowska

KADENCJA 2009/2010

Prze­wod­ni­czący
mgr inż. Paweł Maślak
Uczelnia: Politechnika Wrocławska

Sekre­tarz
mgr inż. Jacek Pio­trow­ski
Uczelnia: Politechnika Warszawska

KADENCJA 2008/2009

Prze­wod­ni­czący
mgr inż. Piotr Grzy­bow­ski
Uczelnia: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Sekre­tarz
mgr inż. Piotr Koza
Uczelnia: Politechnika Warszawska