18 listopada 2023 roku w Budynku Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechnika Śląska odbył się LVI Zjazd Zwyczajny Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych. Obrady prowadzone były w ramach Otwartego Posiedzenia Zarządu Krajowa Reprezentacja Doktorantów. Swoją obecnością zaszczycili nas Przewodniczący Forum Uczelni Technicznych, inż. arch. Bartosz Wiszniowski oraz Przewodnicząca PDUT kadencji 2022 mgr inż. Aleksandra Pawlak. Prócz dyskusji nad aktualnymi wyzwaniami stawianymi doktorantom uczelni technicznych gremium podjęło uchwałę ws. ustanowienia nazwy Porozumienia w języku angielskim. Na zakończenie obrad gospodarze – Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów Politechniki Śląskiej – zaskoczyli obradujących tortem z okazji XV-lecia PDUT.