W bieżącym roku Porozumienie Doktorantów Uczelni Technicznych świętuje XV rocznicę swojej działalności! Z tej okazji w sobotę, 18 listopada 2023 roku, w Zabrzu współorganizowaliśmy z Krajowa Reprezentacja Doktorantów Jubileusz XV-lecia Porozumienia oraz galę środowiska doktoranckiego ProDOK 2023. Część jubileuszową spotkania poprowadził Przewodniczący Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych mgr inż. Kamil Kucharski. W swoim przemówieniu Przewodniczący podkreślił ważną rolę wsparcia codziennych działań przez Konferencję Rektorów Polskich Uczelni Technicznych oraz współpracę społeczności doktorantów branży technicznej, które podejmuje wspólne inicjatywy oraz rozmowy, by znaleźć rozwiązania kluczowych problemów środowiska. W imieniu Przewodniczącego Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, głos zabrał Honorowy Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, prof. dr hab. inż. Jan Szmidt. Przewodniczący PDUT wręczył następnie przedstawicielom Samorządów Doktoranckich pamiątkowe z okazji medale XV-lecia. Porozumienie zostało założone w 2008 roku i zrzesza 22 Uczelnie Techniczne z całej Polski. Na zakończenie zarząd PDUT uhonorował specjalnym wyróżnieniem prof. dr hab. inż. Teofila Jesionowskiego, Przewodniczącego KRPUT, w podziękowaniu za ogromne zaangażowanie i wsparcie doktorantów Polskich Uczelni Technicznych. W imieniu Pana Profesora odebrała je prof. dr hab. Alina Dudkowiak, Dyrektor Szkoły Doktorskiej Politechniki Poznańskiej. Kolejnym punktem programu gali było wręczenie nagród w Konkursie Środowiska Doktoranckiego ProDOK 2023. Warto zwrócić uwagę, że wyróżnienia ProDOK 2023 otrzymały aż dwa samorządy zrzeszone w ramach PDUT – tytuł Aktywny Samorząd trafił do Samorząd Doktorantów Politechniki Gdańskiej , a wyróżnienie Skuteczny Samorząd Doktorantów otrzymała Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów Politechniki Śląskiej. Serdecznie gratulujemy!