W weekend 1-3 grudnia 2023 Delegaci oraz Obserwatorzy Polskich Uczelni Technicznych spotkali się w murach Politechnika Rzeszowska na LVII Zjeździe Zwyczajnym Porozumienia.

Obrady odbywały się Budynku V. Na początek goście powitani zostali przez włodarzy – Magnificencję Rektora Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inż. Piotra Koszelnika oraz Członka Zarządu Województwa Podkarpackiego, Pana Marszałka Stanisława Kruczka. Wypowiedzi uświetniła projekcja filmu promującego Województwo Podkarpackie która spotkała się z uznaniem i ciekawością uczestników zjazdu, którzy reprezentowali największe Uczelnie Techniczne z całej Polski.

Kolejny punkt panelu merytorycznego stanowiła prezentacja Podkarpackiego Centrum Innowacji wygłoszona przez Wiceprezesa Zarządu PCI, Pana Sławomira Kowalskiego.

Następnie odbył się panel dyskusyjny zatytułowany: „Młodzi naukowcy, a strategie regionalne – Na przykładzie Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Podkarpackiego ”. Wzięli w nim udział: Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, dr Paweł Wais, Prorektor ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp oraz Dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa, dr hab. inż. Adam Marciniec, prof. PRz. Rolę moderatora pełnił Michał Klimczyk. Po Panelu wywiązała się dyskusja dot. możliwości współpracy naukowców z innych województw w ramach inicjatyw podejmowanych przez UMWP oraz PRz.

Po przerwie obradujący wysłuchali panelu sprawozdawczego Zarządu PDUT kadencji 2023. Wręczono także odlane z brązu medale jubileuszowe z okazji XV-lecia Porozumienia oraz przypinki dla aktywnych członków. Po wręczeniu odznaczeń obradujący wysłuchali prezentacji kandydatur do Zarządu na rok 2024.

Po dyskusji przystąpiliśmy do wyborów. Nad prawidłowością procedury wyborczej czuwała Komisja Wyborcza w składzie mgr inż. Anna Tomaszewska, mgr inż. Dawid Kramski oraz mgr inż. Damian Kostyła. Ubiegający się o reelekcję przewodniczący Kamil Kucharski, aspirujący na stanowisko wiceprzewodniczącego Ignacy Rogoń oraz starająca się o funkcję sekretarza Adrianna Dowbysz uzyskali poparcie delegatów. Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej współpracy!

Na zakończenie obrad Przewodniczący wyraził swą wdzięczność za trud i zaangażowanie ustępującemu zarządowi. Po lunchu wizytujący doktoranci udali się na zwiedzanie zaplecza naukowo-badawczego Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza.

Partnerem wydarzenia był Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego