Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki wspiera regionalną współpracę między organizacjami w celu rozwijania ich relacji, wymiany doświadczeń oraz dzielenia się pomysłami.

W ofercie Funduszu znajdziemy granty skierowane do organizacji, które mają na celu promowanie innowacyjnych pomysłów adresujących wspólne wyzwania poprzez wysokiej jakości projekty regionalnej współpracy, ale także stypendia i staże skierowane do doktorantów, mające na celu wspieranie kreatywności i promowanie zrozumienia między młodymi badaczami w regionie Wyszehradzkim. Programy skierowane są do osób dążących do innowacyjnych pomysłów w naukach ścisłych i edukacji, chętnych do zaangażowania się w dyskusje na temat rozwoju i współpracy w regionie Wyszehradzkim.

Zgłoszenia oceniane są na podstawie osiągnięć akademickich, oryginalności oraz zasadności wyboru instytucji goszczącej. Dla każdego z programów mobilności obowiązują konkretne kryteria. Aby znaleźć odpowiedni dla siebie grant, zachęcamy do skorzystania z wyszukiwarki.

Interesującą pozycją w ofercie Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego są krótkoterminowe pobyty dla naukowców z państw Grupy Wyszehradzkiej (Czechy, Węgry, Polska lub Słowacja) w innych niż własne państwa V4. W 2024 roku, obywatele Ukrainy również mogą ubiegać się o stypendium (projekt pilotażowy).
Te stypendia obejmują finansowanie stażu trwającego od 2 do 10 tygodni, podczas których stypendysta ma przeprowadzić lub uczestniczyć w konkretnym projekcie badawczym, prowadzić wykłady lub seminaria na poziomie szkolnictwa wyższego, lub studiować określone zbiory materiałów piśmienniczych lub innych dostępnych w publicznych archiwach lub bibliotece.

Stypendyści muszą być studentami doktoranckimi lub posiadać stopień doktora (bez względu na ich obecne powiązania). Stypendium wypłacane jest jednorazowo, w wysokości 500 €/tydzień, wypłacanej w dwóch ratach.

Elektroniczne wnioski są akceptowane za pośrednictwem systemu My Visegrad przez cały rok w dwóch okresach – od stycznia do czerwca oraz od sierpnia do listopada i powinny zawierać następujące załączone dokumenty napisane w języku angielskim: 

  1. Zeskanowany ważny dokument tożsamości.
  2. Skan dyplomu lub potwierdzenie kształcenia w szkole doktorskiej
  3. Zaproszenie podpisane/opieczętowane przez instytucję goszczącą, zawierający dokładną długość stypendium, jego konkretny charakter i zamierzone cele.
  4. List referencyjny wydany przez instytucję macierzystą aplikanta lub przez odpowiedniego eksperta (dla aplikantów bez afiliacji)

Zachęcamy do śmiałego podejmowania wyzwań i realizowania swoich pasji naukowych. Niech program stażowy Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego stanie się dla Was bramą do niezapomnianej przygody naukowej i rozwoju osobistego!