W dniach 15-17 marca 2024 roku odbył się LVIII Zjazd Zwyczajny Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych, który zgromadził liczne grono przedstawicieli samorządów doktorantów. Rozpoczęcie obrad uświetniły wystąpienia honorowych gości, w tym JM Rektora Politechniki Poznańskiej prof. dr. hab. inż. Teofila Jesionowskiego, Przewodniczącej Samorządu Doktorantów Politechniki Poznańskiej mgr inż. Julii Milewicz oraz Przewodniczącego Forum Uczelni Technicznych Szymona Łakomego, otwierając drzwi do dyskusji nad aktualnymi wyzwaniami i perspektywami rozwoju.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny

Panele merytoryczne dotyczyły projektów badawczo-rozwojowych w kontekście połączenia nauki i biznesu, jak również aspektów umiędzynarodowienia społeczności akademickiej. Panel dotyczący komercjalizacji praw własności intelektualnej poprowadził Piotr Nędzewicz – Kierownik Działu Komercjalizacji w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny, który omówił zagadnienia komercjalizacji własności intelektualnej oraz przedstawił przykłady projektów komercjalizowanych przez Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny.

Panel dotyczący umiędzynarodowienia, prowadzony przez mgr Aleksandrę Lewandowską – członkinię zarządu Europejskiej Rady Doktorantów i Młodych Naukowców (Eurodoc), poruszył najbardziej nurtujące doktorantów kwestie. Szanse, możliwości współpracy i obopólne korzyści szeroko omówiono wraz z Kierownikiem Działu ds. Uniwersytetu Europejskiego i Sekretarz Generalną Eunice mgr Magdaleną Sikorską, Przewodniczącą Samorządu Doktorantów Politechniki Poznańskiej mgr inż. Julią Milewicz, Przewodniczącym Samorządu Doktorantów Politechniki Gdańskiej mgr inż. Ignacym Rogoniem oraz Przewodniczącą Poznańskiego Porozumienia Doktorantów mgr inż. arch. kraj. Agatą Walczak-Górką.

Obrady wewnętrzne rozpoczęto od sprawozdania z dotychczasowej pracy. Omówiono również bieżące sprawy organizacyjne oraz plany na kolejne miesiące. Szczególną uwagę poświęcono omówieniu koncepcji nowych inicjatyw, które zostały przedstawione przez osoby zainteresowane. Zamknięcie obrad nastąpiło po owocnej dyskusji oraz podsumowaniu najważniejszych decyzji podejmowanych podczas zjazdu.

Wizyta w laboratoriach Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej okazała się nie tylko fascynującym doświadczeniem, ale także okazją do zgłębienia tajników nauk chemicznych i technologii przemysłowych procesów. Ciekawy projekt PUTrain został przedstawiony uczestnikom zjazdu przez badaczy z Koła Naukowców Inżynierów Transportu Publicznego. Zjazd zwieńczono wizytą w Centrum Szyfrów Enigma odkrywając znaczenie badań polskich kryptologów w celu złamania szyfrów Enigmy, niemieckiej maszyny szyfrującej.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za czynne uczestnictwo i interesujące dyskusje. Serdeczne podziękowania składamy również Samorządowi Doktorantów Politechniki Poznańskiej za zaangażowanie w organizację zjazdu.