W dniu 16 marca 2021 o godzinie 17.00 rozpoczął się pierwszy w tym roku zjazd Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych.
Podczas posiedzenia nie zabrakło dyskusji nad najważniejszym tematem dotyczącym doktorantów szkół doktorskich – oceną śródokresową. Na podstawie zebranych w ankiecie odpowiedzi omawialiśmy sposoby weryfikacji osiągnięć doktorantów w pierwsze dwa lata ich działalności w różnych ośrodkach akademickich dzieląc się uwagami i spostrzeżeniami.

Dodatkowo, zarząd PDUT zaproponował model promocji samorządów doktorantów zrzeszonych w porozumienie w mediach społecznościowych. Akcja ma za zadanie propagowanie dobrych praktyk oraz przekazanie podstawowych informacji o doktorantach na zaprzyjaźnionych uczelniach.

Na zjeździe poruszono także pomysł ankietyzacji doktorantów wdrożeniowych – ich zadowolenie z realizowanego projektu oraz wpływ jaki ma realizacja doktoratów na ich karierę zawodową.

Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo w zjeździe !