W dniach 23-25 czerwca odbył się LIV Zjazd Zwyczajny Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych na Politechnice Wrocławskiej.

Przewodniczący Kamil Kucharski rozpoczął obrady od sprawozdania dotyczącego dotychczas wykonanych prac przez Zarząd PDUT oraz przedstawienia jego przyszłych kierunków działalności.

Podczas obrad zostały wygłoszone dwie prelekcje, podejmujące bardzo istotne zagadnienia, a były to: “Problemy doktorantów ubiegających się o finansowanie ze źródeł zewnętrznych” przez Adam Olszewski oraz “Ewaluacja nauki w Polsce” przez Mateusza Gala.

Z tego miejsca chcielibyśmy bardzo podziękować J.M. Rektorowi PWr prof. dr hab. inż. Arkadiusz Wójs oraz Dziekanowi Szkoły Doktorskiej dr hab. inż. Krzysztofowi Walkowiakowi za otwartość i udział w dyskusji dotyczącej obecnej sytuacji Doktorantów.

Dziękujemy również mgr inż. Michał Klimczyk, przewodniczącemu Krajowa Reprezentacja Doktorantów za przekazanie komunikatów dot. spraw prowadzonych na rzecz doktorantów z całej Polski.

Dziękujemy także Przewodniczącemu Doktorantów PWr Paweł Noceń oraz Rada Samorządu Doktorantów PWr za perfekcyjne przygotowanie wydarzenia.

A na koniec, dziękujemy Wam Drodzy Doktoranci Uczelni Technicznych za Waszą obecność A na koniec, dziękujemy Wam Drodzy Doktoranci Uczelni Technicznych za Waszą obecność oraz chęć budowania wspólnoty naukowej jaką jest Porozumienie Doktorantów Uczelni Technicznych, która swoim działaniem inspiruje młodych badaczy do dalszego rozwoju i osiągania sukcesów w dziedzinie nauk technicznych.